หน้าหลัก     เกียวกับคณะ     งานวิจัย&หัวข้อวิทยานิพนธ์     หลักสูตร     ข่าวสารและประชาสัมพันธ์     เกี่ยวกับนักศึกษา     ดาวน์โหลด     สหกิจศึกษา      ติดต่อคณะ     Login  
หน้าหลัก  

 
ผลการคัดเลือกพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ อัตราเลขที่ 746
  18-09-2560
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ อัตราเลขที่ 1027
  18-09-2560
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมารายเดือนด้วยเงินรายได้
  11-09-2560
 
 
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานสถาบัน อัตราเลขที่ 746
  23-08-2560
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน อัตราเลขที่ 854
  24-07-2560
 
 
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  12-06-2560
 
 
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน อัตราที่ 746
  01-06-2560
 
 
 
แผนที่คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
  12-02-2555
 
 
งานวิจัย 1
  07-03-2555
 
 
ข้อมูลติดต่อคณะอุตสาหกรรมการเกษตร
  12-02-2555
 
 
แบบฟอร์มเล่มโครงร่าง
  11-09-2560
 
 
แบบประเมินการสอบโครงร่างปัญหาพิเศษ - ปัญหา
  11-09-2560
 
 
แบบประเมินการดำเนินงานสัมมนาและเล่มรายงาน
  11-09-2560
 
 
แบบคะแนนเล่มโครงร่างปัญหาพิเศษ-ปัญหาพิเศษ
  11-09-2560
 
 
แบบคะแนนการนำเสนอวิชาสัมมนา-ปัญหาพิเศษ1
  11-09-2560
 
 
แบบการเข้าร่วมฟังสัมมนา - ปัญหาพิเศษ 1 (1-2560)
  11-09-2560
 
 
Account น้องใหม่ระดับบันฑิตศึกษารับสิทธิประโยชน์มากมาย
  04-07-2560
 

 
หลักสูตรปริญญาตรี
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
 สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
หลักสูตรปริญญาโท
 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 สาขาการจัดการความปลอดภัยอาหาร
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด และ บริการอาหาร
หลักสูตรปริญญาเอก
 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
หลุักสูตร 2560
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ฺBookAgro
Bulletin V. Eng (17-04-57) 27-05-2557
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ทำเนียบศิษย์เก่า
การจัดการคววามรู้ (KM)
ประกันคุณภาพการศึกษา
International Journal Publications
วารสารอุตสาหกรรมการเกษตรพระจอมเกล้า
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร
แคแสด
jobnisit.com
 
    ดีเยี่ยม
    ดีมาก
    ดี
    พอใช้
    ควรปรับปรุง
     
 
หน้าหลัก | เกียวกับคณะ | งานวิจัย&หัวข้อวิทยานิพนธ์ | หลักสูตร | ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ | เกี่ยวกับนักศึกษา | ดาวน์โหลด | สหกิจศึกษา | ติดต่อคณะ | Login
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารเจ้าคุณทหาร ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel & Fax : (662) 329-8526-7